bestNozzle

KSH- filter nozzles & drainage systems

Toepassing

Hoofdzakelijk in zand- of grindfilters, actief koolfilters en ionenwisselaars bij de zuivering, ontharding, ontzouting en decarbonatie. 

Belangrijkste gebieden: drinkwater, industrieel water, afvalwater en zwembaden. 

 

 

 

 

Application

Commonly used with sand- or gravel filters, activated carbon filters, ion exchange columns and pool filtration, water-softening, desalination and decarbonation.

Key areas: drinking water, Industrial water, waste water and pool filters